top of page

Procedura Realizacji Praw

Realizacja praw dotycząca twoich danych osobowych przetwarzanych przez Kuncer – lody autorskie.

W związku z tym, że posiadamy Twoje dane przysługują Ci prawa związane z ich przetwarzaniem wynikające z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące trybu zgłaszania i realizacji żądań realizacji Twoich praw.

1. Jak mogę zgłosić żądanie realizacji moich praw odnośnie przetwarzania danych osobowych?

 

Możesz to zrobić na kilka sposobów:

- drogą elektroniczną na adres mailowy: [email protected]

- listownie: Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 LU7 01-562 Warszawa

- bezpośrednio do Inspektora Ochrony Danych na adres:

[email protected]

2. O co mogę wnioskować?

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie mojego prawnie uzasadnionego interesu,

2. prawo do wycofania zgody,

3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,

6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

 

3. Jakie informacje powinienem zamieścić w zgłoszeniu?

Aby móc przyjąć Twoje zgłoszenie i móc je przeanalizować, a także przygotować na nie odpowiedź musimy wiedzieć:

- kim jesteś

- z jakiego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać

- jaki jest preferowany kanał kontaktu zwrotnego

 

4. Jak długo będę czekać na odpowiedź/realizację żądania?

Aby dokładnie przeanalizować Twoją sprawę oraz w uzasadnionych przypadkach móc zrealizować zgłoszone żądanie przyjmujemy następujący czas realizacji:

  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – 21 dni

  • prawo dostępu do danych – 1 miesiąc

  • prawo żądania sprostowania danych – 7 dni

  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych - 21 dni

  • prawo żądania usunięcia danych (‘prawo do bycia zapomnianym’) – 7 dni

  • prawo do przenoszenia danych – 21 dni

 

5. Czy poniosę jakiekolwiek koszty realizacji moich praw?

Realizacja praw osób, których dane dotyczą jest bezpłatna. W przypadku prawa dostępu do danych, zastrzegamy sobie jednak zgodnie z przepisami prawa, możliwość pobrania opłaty za kolejne kopie danych będące wynikiem realizacji prawa wynikającego z art. 15 RODO.

 

6. Czy każde moje zgłoszone żądanie zostanie zrealizowane?

Każde zgłoszone żądanie zostanie przekazane do analizy naszego Inspektora Ochrony Danych, jej wynikiem będzie odpowiedź dot. jego realizacji, którą od nas uzyskasz.

 

Jednocześnie informujemy, że wynikiem analizy może być odmowa realizacji zgłoszonego żądania w przypadku, gdy okaże się one niezasadne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

bottom of page