top of page

Klauzula informacyjna Instagram

1. Administrator danych
 

Administratorem danych osób korzystających z fanpage KUNCER – LODY AUTORSKIE lub komunikatora Messenger jest Lokalne Lodziarnie Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 27 LU7 01-562 Warszawa, zwanym dalej „Kuncer – lody autorskie”, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób korzystających z profilu na Instagramie KUNCER – LODY AUTORSKIE administrator aplikacji Instagram, tj. Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/update

 

2. Dane kontaktowe
 

Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

3. Inspektor Ochrony Danych
 

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
 

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • administrowania i zarządzania profilem KUNCER – LODY AUTORSKIE, w tym także udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze, oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kuncer – lody autorskie polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania profilu KUNCER – LODY AUTORSKIE;

  • udzielania odpowiedzi na zapytania kierowane do Kuncer – lody autorskie poprzez wiadomości prywatne – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Kuncer – lody autorskie polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z Kuncer – lody autorskie;

  • realizacji innych prawnie uzasadnionych interesów Kuncer -lody autorskie, za które Kuncer – lody autorskie uznaje w szczególności możliwość dochodzenia i obrony roszczeń, zapobieganie oszustwom i przestępstwom gospodarczym czy zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego.
     

Ponadto informujemy, że administrator aplikacji Instagram jako dostawca narzędzi związanych z profilem jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób korzystających z aplikacji, który może przetwarzać ich dane we własnych celach w oparciu o inne podstawy prawne.

W szczególności administrator aplikacji Instagram w oparciu o własne postanowienia i regulaminy może gromadzić i przetwarzać informacje zawarte w plikach cookies osób odwiedzających profil.

W oparciu o tak zebrane dane mogą być przez administratora aplikacji Instagram tworzone anonimowe zestawienia i statystyki (np. dotyczące liczby, czy profilu odwiedzających fanpage), które mogą być udostępniane Kuncer – lody autorskie, jako prowadzącemu fanpage.

5. Odbiorcy danych
 

Twoje dane osobowe podawane w aplikacji Instagram w związku z korzystaniem z profilu KUNCER – LODY AUTORSKIE mogą być dostępne dla administratora tej aplikacji – tj. Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane osobowe zawarte w komentarzach zamieszczanych na fanpage KUNCER – LODY AUTORSKIE mogą być również dostępne dla innych użytkowników aplikacji Instagram.

6. Okres przechowywania danych
 

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kuncer – lody autorskie przez okres niezbędny do realizacji wskazanych wyżej celów przetwarzania, w szczególności przez okres w jakim jesteś aktywnym użytkownikiem profilu lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” profilu KUNCER – LODY AUTORSKIE, możesz także zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez Kuncer – lody autorskie własne okresy przechowywania danych może stosować administrator aplikacji Instagram.

7. Prawa osoby, której dane dotyczą
 

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Kuncer – lody autorskie, posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Kuncer – lody autorskie może zrealizować Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada takie techniczne możliwości (np. poprzez usunięcie na Twój wniosek komentarza lub posta zawierającego dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z Kuncer – lody autorskie w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem aplikacji Instagram możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

8. Informacja o wymogu podania danych
 

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak podania danych może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności (takich jak możliwość zamieszczenia komentarzy). 

bottom of page